Shadows

I've been watching
I've been waiting
In the shadows all my time
I've been searching
I've been living
For tomorrows all my life

In the shadows

Integritet- just think about it...

VAD är det för dig?
HAR man det SKAPAR man det eller är det något fluktuerande som finns i mellanrummet....

The Twilight saga"Leave Out All The Rest"


I dreamed I was missing
You were so scared
But no one would listen
Cause no one else cared

After my dreaming
I woke with this fear
What am I leaving
When I'm done here

So if you're asking me
I want you to know

[Chorus]
When my time comes
Forget the wrong that I've done
Help me leave behind some
Reasons to be missed

And don't resent me
And when you're feeling empty
Keep me in your memory

Leave out all the rest
Leave out all the rest
[End Chorus]

Don't be afraid
I've taken my beating
I've shared what I made

I'm strong on the surface
Not all the way through
I've never been perfect
But neither have you

So if you're asking me
I want you to know

[Chorus]
When my time comes
Forget the wrong that I've done
Help me leave behind some
Reasons to be missed

Don't resent me
And when you're feeling empty
Keep me in your memory

Leave out all the rest
Leave out all the rest
[End Chorus]

Forgetting
All the hurt inside
You've learned to hide so well

Pretending
Someone else can come and save me from myself
I can't be who you are

[Chorus]
When my time comes
Forget the wrong that I've done
Help me leave behind some
Reasons to be missed

Don't resent me
And when you're feeling empty
Keep me in your memory

Leave out all the rest
Leave out all the rest

Forgetting
All the hurt inside
You've learned to hide so well

Pretending
Someone else can come and save me from myself
I can't be who you are
I can't be who you are

Min avatar-familj :)


KLicka på länken för att se den rörlig....

EricLiv


HampusLukas


Anette


Adde

Det kommer mera....

Ords valörer

Ord är aldrig bara ord, uttryck för tankar och åsikter är aldrig bara en komposition av ord. Attityder, kan man visa upp helt utan ord oxå. Men med ordens hjälp understryks det man annars sänder ut. Sanningen är den, att andra människor bara kan uppfatta det som visar sig.

Hur vi presenterar "självet" eller den vi är: kan vi bara delvis välja. Sedan tolkas det av de som finns runt oss. Joharis fönster är ju bra att använda för att åskådliggöra den processen.

Några exempel på sätt att beskriva sig som kanske inte går ihop med vad man annars visar:
Jag är väldigt omtänksam, men jag tycker det är vitkigast att jag kommer i första rummet.
Jag är väldigt djup och kännande, men jag pratar inte om känslor och jag avskyr att visa mina känslor och blotta mig.
Jag är väldigt klok men har ofta inte tid att tänka mig för.
Jag väldigt intresserad av andra människor men pratar hellst om mig och mitt.
Jag är generös men delar inte gärna med mig.
Jag är snål, men spenderar gärna pengar på presenter.
Jag är okänslig, men ömmar för de som finns runt mig.
Jag är inkännande och empatisk, men dedär ungarna som gråter stör ju mitt tv-tittande.
Jag uppskattar det andra gör för mig, men märker det bara inte och tar det för givet.
Jag är välidgt påläst och kunnig, men har svårt att berätta om det.

Synonymer till ord som har med "självet" att göra och linknar varandra:
självgodhet- självtillräcklighet, egenkärlek, egoism, inbilskhet, dryghet, suffisans, syffisans
självförtroende- självtillit, självsäkerhet, självkänsla, säkerhet
Självkunskap- självinsikt

Sedan kan man ju filosofera över hur dessa olika element hör samman...men det blir en helt annan historia...

Sist men inte minst, fann jag en sida som en verksamhet som heter Mangelugnen har. De jobbar med perosnlig utveckling hos ungdomar som behöver det. De hade en intressant presentation över färdigheter de tränar. Man skulle få vara med! 

Emotionella färdigheter


Att Kunna:
- Känna igen och namnge känslor
- Uttrycka känslor
- Bedöma känslors intensitet
- Handskas med känslor
- Uppskjuta behovstillfredsställelse
- Behärska impulser
- Minska stress
- Förstå skillnaden mellan känslor och handling

Kognitiva färdigheter


- Att kunna föra en inre dialog som ett sätt att klara av en besvärlig situation och styra sitt beteende
- Att kunna avläsa och tolka sociala tecken och signaler - att exempelvis kunna se hur beteendet påverkas av sociala faktorer och att kunna se sig själv i ett större sammanhang
- Att steg för steg kunna lösa problem och fatta beslut
- Kunna behärska impulser, sätta upp mål, tänka ut alternativa åtgärder, förutse konsekvenser
- Att kunna se saker ur andras perspektiv
- Att känna till beteendenormer (vad som är accepterat uppförande)
- Positiv inställning till livet
- Självkännedom — att exempelvis ha realistiska förväntningar på sig själv
 

Sociala färdigheter


- Icke verbala — att kunna kommunicera med blicken, ansiktsuttryck, röstläge, gester och så vidare
- Verbala — att kunna uttrycka sig klart, reagera adekvat på kritik, stå emot negativ påverkan, lyssna på andra, hjälpa andra, delta på ett positivt sätt i kamratgruppen


Ha det!


Efterlysning

Jag har upptäckt att det finns människor som helt tappat sitt sunda förnuft. Jag tror nämligen detta förnuft är medfött- alltså måste de medvetet ha lagt det ifrån sig, eller tappat det av misstag. Om något ser ett gott förnuft liggandes kan ni väl ta hand om det så länge? Så det inte går till spillo. Ser ni någon som behöver det så kan nu ju åtminstone erbjude dem det ni har över.

Ett målande (om än övertydligt) exempel från vanliga livet:
42-åringen hämtade hjullastaren för att få upp bilen. Då sjönk även den.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6375761.ab

42-åringen hämtade hjullastaren för att få upp bilen. Då sjö

RSS 2.0